Khu vực I: Gồm TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Khu vực II: Gồm các TP trực thuộc trung ương (trừ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), các TP trực thuộc tỉnh và các thị xã
Khu vực III: Gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên

Giá xe (bao gồm VAT)
Lệ phí trước bạ (10%)
Phí kiểm định
Lệ phí đăng ký
Phí sử dụng đường bộ cá nhân (1 năm)
Bảo hiểm TNDS (1 năm)
Bảo hiểm thân xe
Tổng chi phí (VND)

Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT.

0967.095.222

KHUYẾN MÃI HOT